Privacy Policy

Waarom hebben we je gegevens nodig?
Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Energie in de Transitie heeft de gegevens voor de volgende activiteiten nodig:

het verlenen van onze diensten
het sturen van offertes en facturen
de dienstverlening te verbeteren
het verstrekken van informatie

Minderjarigen
Energie in de Transitie zal geen gegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je er van overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, wil je dan contact met ons opnemen? De informatie wordt dan verwijderd.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Alle via onze website verzonden gegevens zijn met deze techniek uitgebreid beveiligd.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics. Hiermee kunnen we de werking van de site analyseren en te meten. Deze informatie kan Google aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn.

Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij onze supportmedewerkers. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Energie in de Transitie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen
Energie in de Transitie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. wij kunnen je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Dit wordt dan bekendgemaakt op deze pagina.

Afbeeldingen en illustraties
Voor enkele afbeeldingen gebruiken we unsplash.com