Bloei!

Stichting Energie in de Zaak en projectpartner Middelsee Advies & Consultancy hebben vanuit de Versnellingsagenda een eenmalige subsidie ontvangen voor hun project “Bloei! in Studie Ontwikkeling en Werk”. Dit project richt zich op het versterken van de regio Noordoost-Fryslân door middel van arbeidsmobiliteit en duurzame ontwikkeling. Naar verwachting zal dit aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel de lokale economie als het milieu.


Het project “Bloei!” biedt inwoners uit Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast -Fryslân de mogelijkheid om gratis de opleiding tot CV Tuner (het waterzijdig inregelen van cv-installaties) of Maatwerk Energieadviseur te volgen. Deelnemers doen naast de theorie veel praktijkervaring op en zien direct de resultaten. Inwoners uit genoemde gemeenten die al wat weten van techniek (en dit ook leuk vinden), kunnen zichzelf aanmelden voor de opleiding. Ook vindt de werving van deelnemers voor de opleidingen actief plaats vanuit verschillende groepen in de regio, waaronder lokale (maatschappelijke) bedrijven, onderwijsinstellingen en energiecoöperaties. Het hoofddoel van het project is om uiteindelijk voldoende vakmensen op te leiden voor de versnelde verduurzaming van woningen en bedrijfspanden in de regio Noordoost-Fryslân. Dit wordt bereikt door de deelnemers niet alleen de opleiding, maar ook werkervaring en begeleiding bij het vinden van werk te bieden. Het project streeft naar 80 deelnemers voor de opleiding tot CV Tuner en 16 deelnemers voor de opleiding tot Maatwerk Energieadviseur.


Te behalen regionale effecten
Het project zal op lange termijn een positief effect hebben op de regio, met onder andere vakmensen voor de arbeidsmarkt en verduurzaming van duizenden woningen en gebouwen. Daarnaast wordt er gestreefd naar de opening van een duurzaamheidscentrum (eventueel samen met andere organisaties die zich richten op duurzaamheid) waar mensen terecht kunnen met vragen over duurzaamheid en ook direct stappen leren zetten om tot verduurzaming over te gaan. Bovendien wordt bestaande en opgedane kennis gedeeld met anderen, zodat nog meer mensen kunnen profiteren van duurzame oplossingen.
Wie zijn erbij betrokken?
Het project wordt geleid door Roel Steringa (Energie in de zaak) en Jelte Pars (Middelsee Advies & Consultancy). Zij hebben jarenlange ervaring op het gebied van zowel financiën, techniek en verduurzaming. Daarnaast werken ze samen met verschillende organisaties om dit project tot een succes te maken.

Wat is de Versnellingsagenda?
De Versnellingsagenda is het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Noordoost-Fryslân, die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân voor de periode 2020-2025 met het Rijk hebben afgesloten. Met dit programma wordt gewerkt aan de economische versterking van de regio Noordoost-Fryslân. De gemeente Noardeast-Fryslân treedt als penvoerder van de Versnellingsagenda op.

Wil je meer weten over de opleiding tot CV Tuner? Lees dan HIER de flyer!

Wil je meer weten over het ‘Bloei!’-project? Neem dan contact op met Roel Steringa via info@energieindezaak.nl of 06 – 28247073.